Fundusze europejskie

Logo Fundusze Europejskie Inteligentny RozwójFlaga Rzeczpospolita PolskaUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

B.FT Bartłomiej Karaszewski realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji okien PVC o zwiększonych parametrach użytkowych”

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii, dzięki czemu możliwe stanie się uruchomienie produkcji nowych wyrobów w postaci okien z PVC.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wprowadzenie na rynek okien z PVC o poprawionych parametrach oraz dodanych atrybutach funkcjonalno-użytkowych, niedostępnych obecnie w rozwiązaniach alternatywnych. Nowe produkty mają się cechować m. in.:

  • zwiększoną wytrzymałością,
  • poprawioną wodoszczelnością,
  • poprawioną odpornością na obciążenie wiatrem,
  • poprawioną odpornością na odkształcenie,
  • poprawą parametrów przenikalności cieplnej.

Wartość projektu: 7 455 338,31PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 798 135,74 PLN

Logo Fundusze Europejskie Inteligentny RozwójFlaga Rzeczpospolita PolskaUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego